Danh mục

Thép tấm A36 Thép SS400 dày 20ly 25ly,30ly,40ly,50ly,70ly,80ly,100ly,110ly,12ly,140ly,155ly,20ly,25ly,280ly

Thép tấm A36 Thép  SS400 dày 20ly 25ly,30ly,40ly,50ly,70ly,80ly,100ly,110ly,12ly,140ly,155ly,20ly,25ly,280ly
Mã sản phẩm:
Thép tấm A36, Thép tấm SS400,Thép tấm A36, Thép tấ
Mô tả:
Thép tấm A36, Thép tấm SS400,Thép tấm A36, Thép tấm SM490, Thép tấm A36 ,thép tấm SS400
Thép tấm A36 Thép SS400 dày 20ly 25ly,30ly,40ly,50ly,70ly,80ly,100ly,110ly,12ly,140ly,155ly,20ly,25ly,280ly
Giá:
Vui lòng gọi...
Chia sẻ: