Danh mục

Tin tức

Bảng quy cách thép hộp vuông

Bạn đang tìm hiểu số liệu trong bảng quy cách thép hộp vuông, hãy đọc bài viết này nó giúp ích cho bạn đấy!

Bảng quy cách thép hộp vuông


Phương pháp xử lý bề mặt
Kích thước 
(A × B)
(mm)
Độ dày
(t) (mm)
Trọng lượng đơn vị M 
(kg / m)
6,0 m7,0m8,0 m9.0m10,0 m11,0 m12,0 m
Đen 50x50 1.6 2,38
Đen 50x50 2.3 3,34
Đen 50x50 3.2 4,50
Đen 50x50 4,5 6.02
Đen 50x50 6.0 7,56
Đen 60x60 1.6 2,88
Đen 60x60 2.3 4.06
Đen 60x60 3.2 5,50
Đen 60x60 4.2 7.00
Đen 60x60 5,2 8,95
Đen 60x60 6.0 9,45
Đen 65x65 3.2 5,77
Đen 65x65 4.2 7,47
Đen 65x65 6.0 10,40
Đen 75x75 1.6 3,64
Đen 75x75 2.3 5.14
Đen 75x75 3.2 7,01
Đen 75x75 4,5 9,55
Đen 75x75 6.0 12.30
Đen 80x80 2.3 5,50
Đen 80x80 3.2 7,51
Đen 80x80 4.2 9,64
Đen 80x80 5,7 13,50
Đen 85x85 4.2 10.10
Đen 90x90 2.3 6,23
Đen 90x90 3.2 8,51
Đen 90x90 4,5 12,20
Đen 90x90 6.0 16:00
Đen 100x100 1.6 4,89
Đen 100x100 2.3 6,95
Đen 100x100 3.2 9,52
Đen 100x100 4,5 13.10
Đen 100x100 6.0 17:00
Đen 100x100 9.0 24.10
Đen 100x100 12,0 30,20
Đen 115x115 4,5 15:00
Đen 115x115 6.0 19,80
Đen 125361 2.3 8,75
Đen 125361 3.2 12.00
Đen 125361 4,5 16,60
Đen 125361 6.0 21,70
Đen 125361 9.0 31.10
Đen 125361 12,0 39,70
Đen 150x150 3.2 14,50
Đen 150x150 4,5 20.10
Đen 150x150 6.0 26,40
Đen 150x150 9.0 38,20
Đen 150x150 12,0 49.10
Đen 175x175 4,5 23,70
Đen 175x175 6.0 31.10
Đen 175x175 9.0 45,30
Đen 175x175 12,0 58,50
Đen 200x200 4,5 27,20
Đen 200x200 6.0 35,80
Đen 200x200 8,0 46,90
Đen 200x200 9.0 52.30
Đen 200x200 12,0 67,90
Đen 250x250 6.0 45,20
Đen 250x250 9.0 66,50
Đen 250x250 12,0 86,80
Đen 300x300 6.0 54,70
Đen 300x300 9.0 80,60
Đen 300x300 12,0 106,00
Màu (sơn chống rỉ) 50x50 1.6 2,38  
Màu (sơn chống rỉ) 50x50 2.3 3,34  
Màu (sơn chống rỉ) 50x50 3.2 4,50  
Màu (sơn chống rỉ) 50x50 4,5 6.02  
Màu (sơn chống rỉ) 50x50 6.0 7,56  
Màu (sơn chống rỉ) 60x60 1.6 2,88  
Màu (sơn chống rỉ) 60x60 2.3 4.06  
Màu (sơn chống rỉ) 60x60 3.2 5,50  
Màu (sơn chống rỉ) 60x60 4.2 7.00  
Màu (sơn chống rỉ) 60x60 5,2 8,95  
Màu (sơn chống rỉ) 60x60 6.0 9,45  
Màu (sơn chống rỉ) 65x65 3.2 5,77  
Màu (sơn chống rỉ) 65x65 4.2 7,47  
Màu (sơn chống rỉ) 65x65 6.0 10,40  
Màu (sơn chống rỉ) 75x75 1.6 3,64  
Màu (sơn chống rỉ) 75x75 2.3 5.14  
Màu (sơn chống rỉ) 75x75 3.2 7,01  
Màu (sơn chống rỉ) 75x75 4,5 9,55  
Màu (sơn chống rỉ) 75x75 6.0 12.30  
Màu (sơn chống rỉ) 80x80 2.3 5,50  
Màu (sơn chống rỉ) 80x80 3.2 7,51  
Màu (sơn chống rỉ) 80x80 4.2 9,64  
Màu (sơn chống rỉ) 80x80 5,7 13,50  
Màu (sơn chống rỉ) 85x85 4.2 10.10  
Màu (sơn chống rỉ) 90x90 2.3 6,23  
Màu (sơn chống rỉ) 90x90 3.2 8,51  
Màu (sơn chống rỉ) 90x90 4,5 12,20  
Màu (sơn chống rỉ) 90x90 6.0 16:00  
Màu (sơn chống rỉ) 100x100 1.6 4,89  
Màu (sơn chống rỉ) 100x100 2.3 6,95  
Màu (sơn chống rỉ) 100x100 3.2 9,52  
Màu (sơn chống rỉ) 100x100 4,5 13.10  
Màu (sơn chống rỉ) 100x100 6.0 17:00    
Màu (sơn chống rỉ) 100x100 9.0 24.10  
Màu (sơn chống rỉ) 100x100 12,0 30,20  
Màu (sơn chống rỉ) 115x115 4,5 15:00  
Màu (sơn chống rỉ) 115x115 6.0 19,80  
Màu (sơn chống rỉ) 125361 2.3 8,75  
Màu (sơn chống rỉ) 125361 3.2 12.00  
Màu (sơn chống rỉ) 125361 4,5 16,60  
Màu (sơn chống rỉ) 125361 6.0 21,70  
Màu (sơn chống rỉ) 125361 9.0 31.10  
Màu (sơn chống rỉ) 125361 12,0 39,70  
Màu (sơn chống rỉ) 150x150 3.2 14,50  
Màu (sơn chống rỉ) 150x150 4,5 20.10  
Màu (sơn chống rỉ) 150x150 6.0 26,40  
Màu (sơn chống rỉ) 150x150 9.0 38,20  
Màu (sơn chống rỉ) 150x150 12,0 49.10  
Màu (sơn chống rỉ) 175x175 4,5 23,70  
Màu (sơn chống rỉ) 175x175 6.0 31.10  
Màu (sơn chống rỉ) 175x175 9.0 45,30  
Màu (sơn chống rỉ) 175x175 12,0 58,50  
Màu (sơn chống rỉ) 200x200 4,5 27,20  
Màu (sơn chống rỉ) 200x200 6.0 35,80  
Màu (sơn chống rỉ) 200x200 8,0 46,90  
Màu (sơn chống rỉ) 200x200 9.0 52.30  
Màu (sơn chống rỉ) 200x200 12,0 67,90  
Màu (sơn chống rỉ) 250x250 6.0 45,20  
Màu (sơn chống rỉ) 250x250 9.0 66,50  
Màu (sơn chống rỉ) 250x250 12,0 86,80  
Màu (sơn chống rỉ) 300x300 6.0 54,70  
Màu (sơn chống rỉ) 300x300 9.0 80,60  
Màu (sơn chống rỉ) 300x300 12,0 106,00  
Mạ kẽm 50x50 1.6 2,38          
Mạ kẽm 50x50 2.3 3,34          
Mạ kẽm 50x50 3.2 4,50          
Mạ kẽm 50x50 4,5 6.02          
Mạ kẽm 50x50 6.0 7,56          
Mạ kẽm 60x60 1.6 2,88          
Mạ kẽm 60x60 2.3 4.06          
Mạ kẽm 60x60 3.2 5,50          
Mạ kẽm 60x60 4.2 7.00          
Mạ kẽm 60x60 5,2 8,95          
Mạ kẽm 60x60 6.0 9,45          
Mạ kẽm 65x65 3.2 5,77          
Mạ kẽm 65x65 4.2 7,47          
Mạ kẽm 65x65 6.0 10,40          
Mạ kẽm 75x75 1.6 3,64          
Mạ kẽm 75x75 2.3 5.14          
Mạ kẽm 75x75 3.2 7,01          
Mạ kẽm 75x75 4,5 9,55          
Mạ kẽm 75x75 6.0 12.30          
Mạ kẽm 80x80 2.3 5,50          
Mạ kẽm 80x80 3.2 7,51          
Mạ kẽm 80x80 4.2 9,64          
Mạ kẽm 80x80 5,7 13,50          
Mạ kẽm 85x85 4.2 10.10          
Mạ kẽm 90x90 2.3 6,23          
Mạ kẽm 90x90 3.2 8,51          
Mạ kẽm 90x90 4,5 12,20          
Mạ kẽm 90x90 6.0 16:00          
Mạ kẽm 100x100 1.6 4,89          
Mạ kẽm 100x100 2.3 6,95          
Mạ kẽm 100x100 3.2 9,52          
Mạ kẽm 100x100 4,5 13.10          
Mạ kẽm 100x100 6.0 17:00          
Mạ kẽm 100x100 9.0 24.10          
Mạ kẽm 100x100 12,0 30,20          
Mạ kẽm 115x115 4,5 15:00          
Mạ kẽm 115x115 6.0 19,80          
Mạ kẽm 125361 2.3 8,75          
Mạ kẽm 125361 3.2 12.00          
Mạ kẽm 125361 4,5 16,60          
Mạ kẽm 125361 6.0 21,70          
Mạ kẽm 125361 9.0 31.10          
Mạ kẽm 125361 12,0 39,70          
Mạ kẽm 150x150 3.2 14,50          
Mạ kẽm 150x150 4,5 20.10          
Mạ kẽm 150x150 6.0 26,40          
Mạ kẽm 150x150 9.0 38,20          
Mạ kẽm 150x150 12,0 49.10          
Mạ kẽm 175x175 4,5 23,70          
Mạ kẽm 175x175 6.0 31.10          
Mạ kẽm 175x175 9.0 45,30          
Mạ kẽm 175x175 12,0 58,50          
Mạ kẽm 200x200 4,5 27,20          
Mạ kẽm 200x200 6.0 35,80          
Mạ kẽm 200x200 8,0 46,90          
Mạ kẽm 200x200 9.0 52.30          
Mạ kẽm 200x200 12,0 67,90          
Mạ kẽm 250x250 6.0 45,20          
Mạ kẽm 250x250 9.0 66,50          
Mạ kẽm 250x250 12,0 86,80          
Mạ kẽm 300x300 6.0 54,70          
Mạ kẽm 300x300 9.0 80,60          
Mạ kẽm 300x300 12,0 106,00          
>> bảng giá thép hộp vuông 100x100

Kích cỡ thép hộp vuông

Kích thước (mm)Đơn vị (Kg / m)
A × BtK18K27
Thép hộp vuông 50 × 50 1.6 2,43 2,45
2.3 3,38 3,41
3.2 4,54 4,56
Thép hộp 60 × 30 1.6 2,17 2,19
2.3 3.02 3.04
3.2 4.03 4.05
Thép hộp vuông 60 × 60 1.6 2,94 2,97
2.3 4.11 4,15
3.2 5,55 5,58
Thép hộp 75 × 45 1.6 2,94 2,97
2.3 4.11 4,15
3.2 5,55 5,58
Thép hộp vuông 75 × 75 1.6 3,71 0,75
2.3 5.21 5,25
3.2 7.087 7.11
4,5 9,62 9,66
Thép hộp 100 × 50 2.3 5.21 5,25
3.2 7,08 7.11
4,5 9,62 9,66
Thép hộp vuông 100 x 100 1.6 4,99 5,04
2.3 7,04 7.10
3.2 9,61 9,66
4,5 13.2 13.2
6.0 17.1 17.1
9.0 24.2 24.2
Thép hộp 125 x 75 1.6 4,99 5,04
2.3 7,04 7.10
3.2 9,61 9,66
4,5 13.2 13.2
6.0 17.1 17.1
9.0 24.2 24.2
Thép hộp vuông 125 × 125 2.3 8,87 8,94
3.2 12.1 12.2
4,5 16,7 16.8
Thép hộp 150 x 100 2.3 8,87 8,94
3.2 12.1 12.2
4,5 16,7 16.8
Thép hộp vuông 150 × 150 4,5 20.3 20,4
Thép hộp 200 x 100 4,5 20.3 20,4

Đến với Mạnh Trường Steel, tất cả các sản phẩm từ sản phẩm nhỏ đến lớn sẽ được giao đến toàn quốc với hệ thống giao hàng ngay lập tức phù hợp với nhu cầu của khách hàng với sự an toàn, tin cậy, nhanh chóng và nụ cười. Tùy thuộc vào tình hình của khách hàng, chúng tôi đã chuẩn bị ba phương thức giao hàng khác nhau.

Xem thêm bài viết Bạn đang tìm mua thép hộp vuông 100x100x8 để đáp ứng các yêu cầu xây dựng tại đây!

Hỗ trợ trực tuyến