Danh mục

Tin tức

Thép tấm SKD61, thep tam SKD61 10ly,12ly,14ly,16ly,18ly,20ly,25ly,30ly,35ly,40ly,45ly,50ly,60ly,65ly,70ly,80ly, 85ly, 90ly, 100ly, 110ly, 120ly, 140ly, 150ly, 200ly,

Thép tấm SKD61, thep tam SKD61 10ly,12ly,14ly,16ly,18ly,20ly,25ly,30ly,35ly,40ly,45ly,50ly,60ly,65ly,70ly,80ly, 85ly, 90ly, 100ly, 110ly, 120ly, 140ly, 150ly, 200ly,

Thép Tấm Chế Tạo Khuôn Mẫu S45C/SKD11/SKD61/SCM440/2083

Thép Tấm Chế Tạo Khuôn Mẫu S45C/SKD11/SKD61/SCM440/2083 Thép Tấm Chế Tạo Khuôn Mẫu S45C/SKD11/SKD61/SCM440/2083

Thép tấm 65g, thep tam 65g 2ly, 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly,12ly,14ly,16ly,20ly,25ly,30ly,35ly,

Thép tấm 65g, thep tam 65g 2ly, 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly,12ly,14ly,16ly,20ly,25ly,30ly,35ly, Thép tấm 65g, thep tam 65g 2ly, 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly,12ly,14ly,16ly,20ly,25ly,30ly,35ly,

Thép tấm , thep tam, Thép tấm Skd11/SKD61/SCM440/2083/S45c/S50c/S55c.

Thép tấm , thep tam, Thép tấm Skd11/SKD61/SCM440/2083/S45c/S50c/S55c. Thép tấm , thep tam, Thép tấm Skd11/SKD61/SCM440/2083/S45c/S50c/S55c.

Thép tròn s45c, thep tron S45C, thép tròn đặc S45c, thep tron dac S45c,phi 10,12,14,16,18,20,22,24,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170

Thép tròn s45c, thep tron S45C, thép tròn đặc S45c, thep tron dac S45c,phi 10,12,14,16,18,20,22,24,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170 Thép tròn s45c, thep tron S45C, thép tròn đặc S45c, thep tron dac S45c,phi 10,12,14,16,18,20,22,24,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170 Thép tròn s45c, thep tron S45C, thép tròn đặc S45c, thep tron dac S45c,phi 10,12,14,16,18,20,22,24,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170

Thép tròn đặc, Thép tròn trơn SCM440,40X,SKD11,SKD61,SUJ, 2083

Thép tròn đặc, Thép tròn trơn SCM440,40X,SKD11,SKD61,SUJ, 2083 Thép tròn đặc, Thép tròn trơn SCM440,40X,SKD11,SKD61,SUJ, 2083

Thép tròn đặc S45c, Thép tròn trơn fi 10,12,14,16,18,20,22,24,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170

Thép tròn đặc S45c, Thép tròn trơn fi 10,12,14,16,18,20,22,24,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170 Thép tròn đặc S45c, Thép tròn trơn fi 10,12,14,16,18,20,22,24,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170

Thép tròn đặc , thep tron dac SCM440,S45C,SKD11,SKD61

Thép tròn đặc , thep tron dac SCM440,S45C,SKD11,SKD61 Thép tròn đặc , thep tron dac SCM440,S45C,SKD11,SKD61